Beställ material

Pressrum

Takeda presenterar nya interimsdata för underhållsbehandling från fas 3-studie som ger stöd för att vedolizumab har långsiktig effekt hos patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom

2014-10-03
Takeda Pharmaceuticals International GmbH presenterar nya data från studien GEMINI LTS (Long-Term Safety), en pågående långtidsstudie i fas 3 av läkemedlet Entyvio® (vedolizumab) mot medelsvår till svår aktiv ulcerös kolit och Crohns sjukdom hos vuxna. Data presenteras på United European Gastroenterology Week (UEGW) i Wien.

Läs mer

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt