Begin the change Beställ material

Effekt & säkerhet

Entyvio® utvärderad i GEMINI-studierna

  • Efter ett års behandling med Entyvio® var åttonde vecka, var 42 procent av patienterna med ulcerös kolit i klinisk remission respektive 39 procent av patienterna med Crohns sjukdom, av de patienter som hade svarat på behandlingen v.6. Detta var signifikant bättre än placebo.

  • Kan bidra till att minska eller ta bort behovet av steroider.

Studieprogrammet GEMINI

Studieprogrammet Gemini har genomförts på 211 vårdcentra i 34 länder. Det är det största pivotala studieprogrammet inom inflammatorisk tarmsjukdom där ulcerös kolit och Crohns sjukdom utvärderats samtidigt. 

Referenser
  • Gemini I: Ulcerös kolit: Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. Feagan BG, et al. The New England Journal of Medicine 2013;369(8):699–710.
  • Gemini II: Crohns sjukdom: Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. Sandborn WJ, et al. The New England Journal of Medicine 2013;369(8):711–21.
  • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt