Begin the change Beställ material

Crohns sjukdom

Effektresultat (GEMINI II)

Resultat klinisk remission

I Gemini II (n=1115) utvärderades effekt och säkerhet vid behandling
av patienter med Crohns sjukdom.

Primärt effektmått i vecka 6 var andel patienter med klinisk remission samt andel patienter med förstärkt klinisk respons. Primärt effektmått vecka 52 var klinisk remission.

Klinisk remission i vecka 6

Klinisk remission i vecka 6

Signifikant skillnad i klinisk remission, men inte i CDAI-100 respons mellan Entyvio® och placebo i vecka 6.

Klinisk remission i vecka 52

Klinisk remission i vecka 52

Signifikant fler uppnår klinisk remission efter ett år med Entyvio®, jämfört med placebo. 

Steroidnedtrappning

 • Steroidfri remission vid vecka 52
  Dubbelt så många av patienterna som stod på steroider vid studiestart och fick Entyvio® (32%) uppnådde steroidfri remission vecka 52 jämfört med placebo (16%) av de patienter som hade svarat på behandlingen v.6.
 • Steroidnedtrappning
  Patienter på Entyvio® minskade sin steroiddos med 75% (median) jämfört med 33% för patienter på placebo.

För mer information se produktresumé fass.se.

Definitioner

 • Klinisk remission: CDAI poäng ≤ 150
 • Förstärkt klinisk respons: En minskning med ≥ 100 poäng i CDAI jämfört med baslinjen
 • Steroidfri remission: Patienter som använde perorala kortikosteroider vid baslinjen och som inledde kortikosteroidnedtrappning i vecka 6 och var i klinisk remission utan steroider vecka 52.
Referenser
 • Gemini I: Ulcerös kolit: Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. Feagan BG, et al. The New England Journal of Medicine 2013;369(8):699–710.
 • Gemini II: Crohns sjukdom: Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. Sandborn WJ, et al. The New England Journal of Medicine 2013;369(8):711–21.
 • Produktresumé fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt