Begin the change Beställ material

Ulcerös kolit

Effektresultat (GEMINI I)

Resultat klinisk remission

I Gemini I (n=895) utvärderades effekt och säkerhet vid behandling av patienter med ulcerös kolit. Klinisk respons i vecka 6 och klinisk remission efter ett år var primära effektparametrar.

En signifikant högre andel patienter uppnådde klinisk respons vecka 6 och klinisk remission vecka 52 med Entyvio® var åttonde vecka jämfört med placebo.

Resultat klinisk remission

 

Resultat sekundära effektparametrar

 • Slemhinneläkning hos mer än hälften av patienterna
  Mer än hälften (52%) av patienterna som fick Entyvio® var åttonde vecka kunde uppnå tarmslemhinneläkning vid vecka 52, vilket var signifikant bättre än placebo (20%).
 • Steroidfri remission vid vecka 52
  Mer än dubbelt så många av patienterna som stod på steroider vid studiestart och fick Entyvio® (31%; n=22) uppnådde steroidfri remission vid vecka 52 jämfört med placebo (14%; n=10) av de patienter som hade svarat på behandlingen v.6.

För mer information se produktresumé fass.se.

Definitioner

 • Klinisk respons: En minskning av total Mayo Clinic score med 3 poäng och 30 % från baslinjen, åtföljt av en minskning av delpoängen för rektal blödning med 1 poäng eller en absolut delpoäng för rektal blödning på ≤ 1 poäng
 • Klinisk remission: Mayo Clinic score ≤ 2 poäng och inga enskilda delpoäng >1 poäng
 • Slemhinneläkning: Mayo endoskopi delpoäng ≤ 1 poäng
 • Steroidfri remission: Patienter som använde perorala kortikosteroider vid baslinjen och som inledde kortikosteroidnedtrappning i vecka 6 och var i klinisk remission utan steroider vecka 52.
Referenser
 • Gemini I: Ulcerös kolit: Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. Feagan BG, et al. The New England Journal of Medicine 2013;369(8):699–710.
 • Gemini II: Crohns sjukdom: Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. Sandborn WJ, et al. The New England Journal of Medicine 2013;369(8):711–21.
 • Produktresumé fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt