Begin the change Beställ material

Så fungerar Entyvio®

Tarmselektiv verkningsmekanism

Entyvio® är en antikropp designad för att selektivt angripa inflammation i tarmen. Genom den selektiva verkningsmekanismen kan symtomen vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom angripas på ett målstyrt sätt som tidigare inte varit möjligt.

Hindrar inflammatoriska celler

Entyvio® hindrar inflammatoriska celler att ta sig in i tarmväggen. T-lymfocyter har en central roll för inflammationen i tarmslemhinnan vid inflammatorisk tarmsjukdom. För att minnes-T-hjälparlymfocyter ska kunna ta sig från blodbanan till tarmvävnaden behöver α4β7-integrinet på ytan av T-cellen binda till MAdCAM-1 som uttrycks på kärlväggens endoltelceller i tarmvävnaden.

Entyvio® binder selektivt till α4β7-integrinet och blockerar således inbindningen till MAdCAM-1. På så sätt hindras inflammatoriska T-celler från att infiltrera tarmväggen och inflammationen i tarmen dämpas.

Så verkar Entyvio® i tarmen

 

 

Referenser
  • Produktresumé Entyvio®, fass.se.
  • Soler D, et al. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics 2009;330(3):864–75.

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt