Begin the change Beställ material

Administrering

Samma dos till alla patienter

Entyvio® 300 mg ges till alla patienter, även äldre, oavsett vikt och oavsett om det är induktionsbehandling eller underhållsbehandling. Doseringen är också densamma för ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Vid en mer intensiv behandling ger man fortfarande samma dos, men med tätare intervall.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Entyvio® har inte studerats hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Dosrekommendationer kan inte ges för dessa patienter.

Beredning och administrering

Entyvio® erhålls som pulver i injektionsflaska. Beredning och administrering kan sammanfattas i fyra steg:

1. Beredning av koncentrerad lösning från pulver
2. Spädning av koncentrerad lösning i infusionspåse
3. Administrering av färdigberedd lösning under 30 minuters infusion
4. Observationstid efter infusion: 2 timmar första två gångerna, annars 1 timme.


Detaljerade instruktioner för beredning och administrering finns i Entyvio® produktresumé på fass.se, samt i broschyren ”Handledning för sjuksköterska”.

Förberedd på allergisk reaktion

Den som administrerar Entyvio® ska vara förberedd och kunnig i att hantera en eventuell anafylaktisk chock. Patienten ska övervakas med avseende på allergisk reaktion under och efter infusion.

Tecken på allergisk reaktion

Med Entyvio® finns det en möjlig risk för allergisk reaktion, särskilt i samband med infusionen. Tecken på en sådan reaktion inkluderar följande symtom:

  • Väsljud eller andningssvårigheter
  • Nässelutslag
  • Klåda, svullnad eller yrsel
Referenser
  • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt