Begin the change Beställ material

Behandlingsregim

Var åttonde vecka 

Behandling med Entyvio® 300 mg ges som en infusion under 30 minuter vecka 0, 2 och 6 och därefter var åttonde vecka.

Behandlingsregim


Utvärdering efter 10 eller 14 veckor

Ulcerös kolit

  • Om en patient med ulcerös kolit ej svarat på behandlingen vid utvärdering vecka 10, dvs efter 3 infusioner, ska eventuell fortsatt behandling noga övervägas.
  • Vissa patienter med ulcerös kolit som får behandling var 8:e vecka och får ett avtagande behandlingssvar kan gynnas av att dosfrekvensen ökas till Entyvio® var fjärde vecka.

Crohns sjukdom

  • Patienter med Crohns sjukdom som vid utvärdering vecka 10 inte har svarat på behandlingen kan gynnas av en extra induktionsdos Entyvio® i vecka 10.
  • Patienter med Crohns sjukdom som vid utvärdering vecka 10 uppvisar ett positivt behandlingssvar kan få fortsatt behandling var åttonde vecka från och med vecka 14.
  • Patienter med Crohns sjukdom som inte uppvisar ett positivt behandlingssvar efter 14 veckor skall inte få fortsatt behandling.
  • Vissa patienter med Crohns sjukdom som får behandling var 8:e vecka och får ett avtagande behandlingssvar kan gynnas av att dosfrekvensen ökas till Entyvio® var 4:e vecka.

Återupptagen behandling

Om behandlingen med Entyvio® avbryts och sedan behöver återupptas kan dosering var fjärde vecka övervägas. I de kliniska prövningarna varade behandlingsavbrotten i upp till ett år. Effekten återkom utan någon uppenbar ökning av biverkningar eller infusionsrelaterade reaktioner.

Nedtrappning av kortison

Patienter som svarat på behandlingen med Entyvio® kan minska eller avsluta behandlingen med kortikosteroider enligt standardrutiner.

Referenser
  • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt