Begin the change Beställ material

Beredning och administrering

Entyvio® erhålls som pulver i injektionsflaska. Beredning och administrering kan sammanfattas i fyra steg.

1. Beredning av koncentrerad lösning från pulver
2. Spädning av koncentrerad lösning i infusionspåse
3. Administrering av färdigberedd lösning under 30 minuters infusion
4. Observationstid efter infusion: 2 timmar första två gångerna, annars 1 timme.

Använd aseptisk teknik vid beredning av Entyvio® och använd handskar för att skydda dig själv.

Administrering av Entyvio®: Så går det till

Detaljerade instruktioner för beredning och administrering finns i Entyvio® produktresumé på fass.se, samt i broschyren ”Handledning för sjuksköterska”.

Risk för allergisk reaktion

Förberedd på anafylaktisk chock

Den som administrerar Entyvio® ska vara utbildad och förberedd i att hantera en eventuell anafylaktisk chock. Patienten ska övervakas med avseende på allergisk reaktion under och efter infusion.

Svår allergisk reaktion kräver snabb åtgärd

Om en allvarlig reaktion på infusionen uppstår, så som en anafylaktisk chock, måste åtgärder sättas in omedelbart.

-> Avbryt behandling med Entyvio® omedelbart och vidta lämpliga åtgärder.

Mild till måttlig allergisk reaktion

Om en lindrig till måttlig reaktion på infusionen uppstår kan infusionshastigheten sänkas. Alternativt kan infusionen avbrytas och lämplig behandling sättas in. När reaktionen klingat av kan infusionen återupptas.

För att minimera riskerna för patienter som tidigare har drabbats av en lindrig till måttlig reaktion på infusionen mot Entyvio®, kan patienten förbehandlas inför nästa infusion med exempelvis antihistaminer, hydrokortison eller paracetamol.

Omkring 4 procent reagerar på infusion

I studier (Gemini I och II) på Entyvio® har man sett att 4 procent av dem som fick infusion med Entyvio® fick en infusionsrelaterad reaktion, jämfört med 3 procent i kontrollgruppen som fick infusion med placebo.

De flesta fick en mild reaktion som uppstod under infusionen eller inom en timme efter att infusionen avslutats. En allvarlig reaktion rapporterades. Den inträffade vid patientens andra infusionstillfälle och behandlades framgångsrikt med antihistamin och intravenöst kortison.

Förvaring av Entyvio®

Förvaring oöppnad injektionsflaska

Oöppnad injektionsflaska ska förvaras i kylskåp vid 2–8°C. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaring färdigberedd lösning

Öppnad injektionsflaska samt den utspädda och färdiga lösningen skall användas så fort som möjligt. Entyvio® innehåller inga konserveringsmedel.

Observera att lösning som inte används endast är brukbar i 24 timmar från blandningstillfället. Dessa 24 timmar kan innefatta upp till 12 timmar i 20–25°C förvaring. Utöver detta måste förvaring ske vid 2–8°C. Den beredda eller utspädda lösningen får inte frysas.

Referenser
  • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt