Begin the change Beställ material

Kontroller vid behandling

Begränsningar

Entyvio® är inte lämplig för alla patienter. En sammanfattning av begränsningar hittas under Praktiskt för förskrivare.

Kontroller vid behandling med Entyvio®

Kontrollera inför behandling

 • huruvida patienten har en svår, pågående infektion
 • att tuberkulos är uteslutet
 • att de rekommenderade vaccinationerna är genomförda
 • att vaccinationer inför eventuell resa är genomförda
 • huruvida patienten är överkänslig mot substansen eller något hjälpämne
 • att relevanta prover är tagna
 • blodtryck och puls

Kontrollera under och efter behandling

 • för pågående, svår infektion
 • för neurologiska symtom som kan tyda på progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
  Neurologiska symtom som kan tyda på PML: försvagning i ena sidan av kroppen, synstörningar, försämring av minne och orientering.
 • att patienten inte kör bil om man efter behandlingen känner av yrsel.

Rekommendationer för vaccination

 • Patienten rekommenderas ha tagit alla rekommenderade vaccinationer innan behandling.
 • Influensavaccinering kan göras via injektion enligt gängse rutiner.
 • Vaccinering med icke-levande vacciner kan göras under behandling med Entyvio®.
 • Vaccinering med levande vaccin ska undvikas om inte nyttan överväger riskerna.
 • Informera om att drickbara ickelevande vaccin kan ha sämre effekt.

Mer bakgrundsinformation om vaccinationer och om allvarliga infektioner som tuberkulos och PML finns under Praktisk information för förskrivare/Begränsningar.

Referenser
 • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt