Begin the change Beställ material

Referenser

UC; ulcerös kolit, CD; Crohns sjukdom
*klinisk respons 47 % i vecka 6 vid UC jämfört med placebo 26 % (p< 0,0001), klinisk remission 15 % i vecka 6 vid CD jämfört med placebo 7 % (p< 0,05)
**klinisk remission 46 % vid vecka 52 vid UC jämfört med placebo 14 % (p< 0,001), klinisk remission 48 % vid vecka 52 vid CD jämfört med placebo 34 % (p=0,008)

Referens: 1. Produktresumé Entyvio, www.fass.se

Entyvio® (vedolizumab) 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös infusion, 108 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta respektive 108 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för subkutan injektion. Selektivt immunsuppressivt medel.  ATC-kod: L04AA33. Rx, (F)*. Indikation: För behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell behandling eller en TNFα-antagonist (antagonist mot tumörnekrosfaktor alfa). Kontraindikationer: Entyvio® ska inte ges till patienter som har en aktiv, svår infektion inklusive aktiv tuberkulos eller en opportunistisk infektion. Varningar och försiktighet: Entyvio® ska inte ges till patienter med aktiva, svåra infektioner förrän infektionen är under kontroll. Försiktighet ska iakttas då vedolizumab övervägs till patienter med en kontrollerad, kronisk, svår infektion eller hos patienter som tidigare har drabbats av återkommande svåra infektioner. Patienterna ska noga undersökas för infektioner före, under och efter behandlingen. Patienter ska övervakas under och efter infusionen av Entyvio® för tecken på infusionsreaktioner. Den som administrerar Entyvio® intravenöst ska vara förberedd för, och kunnig i, att hantera eventuella anafylaktiska reaktioner. Under behandling med Entyvio® ska patienten övervakas med avseende på nytillkomna neurologiska symtom som beskrivs i läkarnas utbildningsmaterial.
*TLV: Ingår i läkemedelsförmånen (gäller för närvarande Entyvio 300 mg
pulver till koncentrat till infusionsvätska). Begränsningar: Subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNFα-antagonist. Subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNFα-antagonist. Förpackningar: En injektionsflaska per förpackning (1 × 300 mg). En förfylld spruta (1 x 1) och multiförpackningar innehållande 2 (2 × 1) förfyllda sprutor. En förfylld injektionspenna (1 x 1) och multiförpackningar innehållande 2 (2 × 1) förfyllda injektionspennor. Förfylld spruta och förfylld penna tillhandahålls för närvarande ej.
För mer fullständig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering samt pris, se fass.se.
Datum för senaste översyn av produktresumé: 2020-04-28.

Takeda Pharma AB
Tel: 08-731 28 00
www.takeda.se

C-ANPROM/SE/EYV/0004 Juni -20

 

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt