Beställ material

Effekt 

Effekten av Entyvio har utvärderats i två stora pivotala studieprogram, GEMINI och VISIBLE, med totalt över cirka 4 000 vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

  • GEMINI-studierna utvärderade säkerhet och effekt av Entyvio intravenös administrering
  • VISIBLE utvärderade en subkutan beredningsform av Entyvio som underhållsbehandling

Sammanfattningsvis har Entyvio visat tidig kontroll*, långsiktig remission** samt ökad livskvalitet jämfört med placebo.1

 

Referenser

*GEMINI: klinisk respons 47 % i vecka 6 vid UC jämfört med placebo 26 % (p< 0,0001), klinisk remission 15 % i vecka 6 vid CD jämfört med placebo 7 % (p< 0,05)
** VISIBLE: klinisk remission 46 % vid vecka 52 vid UC jämfört med placebo 14 % (p< 0,001), klinisk remission 48 % vid vecka 52 vid CD jämfört med placebo 34 % (p=0,008)

1. Produktresumé Entyvio, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt