Beställ material

Intravenös administrering

Vanligtvis börjar en intravenös behandling med Entyvio med tre behandlingstillfällen under sex veckor. För patienter som efter induktionsbehandlingen kommer fortsätta med intravenös underhållsbehandling rekommenderas behandling var åttonde vecka.

All praktisk information om beredning och intravenös administrering av Entyvio sammanfattas här.

Referenser
  • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt