Begin the change Beställ material

Om Entyvio®

En tarmselektiv integrinhämmare

Entyvio® (vedolizumab) är en målstyrd integrinhämmare för ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Det består av antikroppar som selektivt angriper inflammationen i tarmen.

undefined

Entyvio® är indicerat för behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell behandling eller en TNFα-antagonist.

Referenser
  • Produktresumé Entyvio®, fass.se
  • Soler D, et al. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics 2009;330(3):864–75.

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt