Beställ material

Entyvio® - En tarmselektiv behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom

EntyvioInflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en utmanande diagnos med en varierande sjukdomsbild, som ofta har en stor inverkan på den drabbade individens vardagliga liv.

Entyvio är den första och enda tarmselektiva behandlingen designad för att dämpa inflammation lokalt i tarmen utan någon identifierad systemisk immunsuppressiv aktivitet. Entyvio, som intravenös infusion, har funnits tillgängligt för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD) sedan 2014.

Entyvio är även godkänt som subkutan administrering, vilket möjliggör valfrihet för personer med UC eller CD att ta sin behandling hemma med Entyvio förfylld injektionspenna. 1,2,3

 

 

Referenser
  1. Produktresumé Entyvio®, fass.se
  2. Soler D, et al. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics 2009;330(3):864–75.
  3. Europeiska läkemedelsmyndigheten - Entyvio Annex I Summary of product characteristics. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/entyvio

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt