Entyvio är en tarmselektiv integrinhämmare för behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom


Till skillnad från andra biologiska läkemedel hämmar Entyvio inflammationen selektivt i tarmen utan någon identifierad systemisk immunsuppressiv aktivitet. 1,2

Entyvio är indicerat för behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD).

Entyvio godkändes 2014 som intravenös infusion för behandling av UC och CD. Entyvio är även godkänt som subkutan injektion till vuxna patienter med måttlig till svår UC eller CD som fått minst två doser av intravenöst Entyvio.

Referenser
  1. Produktresumé Entyvio®, fass.se
  2. Soler D, et al. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics 2009;330(3):864–75.