Beställ material

Verkningsmekanism

Entyvio är det första och enda biologiska läkemedlet med en tarmselektiv verkningsmekanism 2,3

Vid inflammatorisk tarmsjukdom migrerar och ansamlas vissa T­-lymfocyter i mag­-tarmkanalen och orsakar den inflammation som ses vid UC och CD. För att dessa T-­lymfocyter ska kunna ta sig från blodbanan till tarmvävnaden krävs en bindning av α4β7­-integrinet, som finns på deras cellyta, till MAdCAM-­1 som uttrycks på kärlväggens endotelceller i tarmvävnaden.

Entyvio innehåller den aktiva substansen vedolizumab, en humaniserad monoklonal antikropp designad för att selektivt angripa inflammation i tarmen. Entyvio binder specifikt till α4β7-­integrinet och hindrar därmed T-­lymfocyterna från att infiltrera tarmväggen och inflammationen i tarmen dämpas. Genom att Entyvio dämpar inflammationen får tarmen en chans att läka.

 

 

Referenser

2. Soler D, et al. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics 2009;330(3):864–75.

3. Europeiska läkemedelsmyndigheten - Entyvio Annex I Summary of product characteristics. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/entyvio

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt