Subkutan administrering

Entyvio är även godkänt som subkutan administrering, vilket möjliggör valfrihet för vuxna personer med ulcerös kolit och Crohns sjukdom att ta sin behandling hemma med en förfylld injektionspenna. Subkutant Entyvio kan ges som underhållsbehandling efter genomförd induktionsbehandling med intravenöst Entyvio.

Rätt injektionsteknik och utbildning är avgörande för att patienten ska uppnå en god behandlingseffekt och följsamhet. Här finner du förutom rekommenderad behandlingsregim och dosering, stegvisa instruktioner som du kan följa när du ska visa din patient hur Entyvio injektionspenna används.

 

Referenser