Behandlingsregim subkutant Entyvio

Subkutant Entyvio kan ges som underhållsbehandling efter genomförd induktionsbehandling med intravenöst Entyvio. Subkutant Entyvio kan tas av patienten själv med hjälp av en förfylld injektionspenna.

1. Induktionsbehandling  (intravenös infusion)

Innan behandling med subkutant Entyvio påbörjas måste patienten få minst två intravenösa infusioner.
Minst två doser av 300 mg Entyvio administrerat som intravenös infusion (30 min) vecka 0 och 2.*


2. Underhållsbehandling (subkutan injektion)

Den första subkutana dosen ges vid tidpunkten för nästa planerade intravenösa dos. Den rekommenderade underhållsbehandlingen är en subkutan injektion med Entyvio varannan vecka.

Återupptagen behandling efter avbrott

Om behandlingen med subkutant administrerat Entyvio avbryts eller om en patient missar en eller flera schemalagda subkutana doser, ska patienten rådas att injicera nästa subkutana dos så snart som möjligt och därefter varannan vecka.


Nedtrappning av kortison

För patienter som har svarat på behandlingen med Entyvio kan behandlingen med kortikosteroider minskas eller avslutas enligt standardrutiner.

 * För detaljerad beskrivning av beredning och administrering av intravenöst Entyvio se sidan Instruktioner för beredning och administrering.

Referenser