Injektionsställen

Ett nytt injektionsställe ska väljas vid varje injektion. Var och hur en patient injicerar är lika viktigt som när.

Gå igenom rekommenderade injektionsställen tillsammans med patienten och informera även om vilka områden som inte ska användas.


Rekommenderade injektionsställen är:

image

Lårens framsida 

image

Magen (men inte närmare än 5 cm från naveln)

image

Överarmarnas baksida (endast om någon annan ger injektionen)

Injektioner ska inte ges i:

  • Ärr
  • Blåmärken
  • Födelsemärken
  • Hud som är öm, röd, hård eller skadad

 

Referenser