Beställ material

Injektionsställen

Ett nytt injektionsställe ska väljas vid varje injektion. Var och hur en patient injicerar är lika viktigt som när.

Gå igenom rekommenderade injektionsställen tillsammans med patienten och informera även om vilka områden som inte ska användas.


Rekommenderade injektionsställen är:

  Lårens framsida 
   
  Magen (men inte närmare än 5 cm från naveln)
   
  Överarmarnas baksida (endast om någon annan ger injektionen)
   

 

Injektioner ska inte ges i:

  • Ärr
  • Blåmärken
  • Födelsemärken
  • Hud som är öm, röd, hård eller skadad

 

 

Referenser
  • Produktresumé Entyvio®, fass.se

entyvio.se

Denna webbplats innehåller information om ett receptbelagt läkemedel och är avsedd för behörig vårdpersonal.

Genom att klicka "Gå vidare" försäkrar du att du tillhör gruppen vårdpersonal (t.ex. läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

Gå vidare

Avbryt